اٌلِـسُلِـاٌمِـ عٍلِـيٌـكُمِـ وِرُحٍمِـةُ اٌلِـلِـهٌ تْعٍاٌلِـىْ وِبّـرُكُاٌتْهٌ
كُيٌـفّكُمِـ Very Happy اٌﻧَ شْاٌء اٌلِـلِـهٌ تْمِـاٌمِـSad
هٌاٌيٌـ اٌلِـحٍلِـقْةُ اٌلِـثٌاٌلِـثٌةُ لِـحٍيٌـوِاٌﻧَاٌتْ اٌلِـجِوِاٌهٌرُNeutral
بّـسُمِـ اٌلِـلِـهٌ Exclamation

فّيٌـ اٌمِـاٌﻧَ اٌلِـلِـهٌ sunny